..:: Menu ::..
 

>> G ł ó w n a
>> O s z p i t a l u
>> D l a P a c j e n t ó w
>> D i a g n o s t y k a
>> O d d z i a ł y
>> P o r a d n i e
>> O g ł o s z e n i a
>> P r z e t a r g i
>> G a l e r i a
>> K o n t a k t
>> P a r k i n g
>> P r o j e k t y
     U n i j n e
>> D o  p o b r a n i a
>> P r a c o w n i k o m
>> S z k o ł a R o d z e n i a

  

..:: Przetargi ::..
 

 

Strona główna  | 

 

Aktualne ogłoszenia:

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw tomografu komputerowego GE LightSpeed Pro 32 zgodnie z wymogami producenta na okres 36 miesięcy 

(SZW/NZ/2268-56/PN/2013)

Dokument

Data
zamieszczenia

Wersja
PDF
Wersja
Edytowalna
Treść ogłoszenia 29.08.2013 PDF  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 29.08.2013 PDF DOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa mieszanki gazu płynnego propan – butan na cele grzewcze dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

 (SZW/NZ/2268-55/PN/2013)

Dokument

Data
zamieszczenia

Wersja
PDF
Wersja
Edytowalna
Treść ogłoszenia 13.08.2013 PDF  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 13.08.2013 PDF DOC
Formularz asortymentowo - cenowy 13.08.2013 PDF XLS
Rozstrzygnięcie postępowania 26.08.2013 PDF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

 (SZW/NZ/2268-53/PN/2013)

Dokument

Data
zamieszczenia

Wersja
PDF
Wersja
Edytowalna
Treść ogłoszenia 06.08.2013 PDF  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 06.08.2013 PDF DOC
Formularz asortymentowo - cenowy 06.08.2013 PDF XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa mieszanki gazu płynnego propan - butan na cele grzewcze dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

 (SZW/NZ/2269-54/PN/2013)

Dokument

Data
zamieszczenia

Wersja
PDF
Wersja
Edytowalna
Treść ogłoszenia 02.08.2013 PDF  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02.08.2013 PDF DOC
Formularz asortymentowo - cenowy 02.08.2013 PDF XLS
Unieważnienie postępowania 12.08.2013 PDF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa testów sterylizacyjnych, opakowań do sterylizacji, innych materiałów zużywalnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

(SZW/NZ/2269-52/PN/2013)

Dokument

Data
zamieszczenia

Wersja
PDF
Wersja
Edytowalna
Treść ogłoszenia 30.07.2013 PDF  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 30.07.2013 PDF DOC
Formularz asortymentowo - cenowy 30.07.2013 PDF XLS
Odpowiedzi na zapytania 02.08.2013 PDF  
Rozstrzygnięcie postępowania 23.08.2013 PDF  
Unieważnienie wyniku 28.08.2013 PDF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Zakup i dostawa wideoduodenoskopu zabiegowego oraz wideogastroskopu przeznaczonego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Endokrynologii i Diabetologii

(SZW/NZ/2270-51/PN/2013)

Dokument

Data
zamieszczenia

Wersja
PDF
Wersja
Edytowalna
Treść ogłoszenia 25.07.2013 PDF  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 25.07.2013 PDF DOC
Odpowiedzi na zapytania 30.07.2013 PDF  
Zmiana treści ogłoszenia 31.07.2013 PDF  
Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu otwarcia ofert 31.07.2013 PDF  
Zmodyfikowany załącznik nr 6 31.07.2013 PDF DOC
Rozstrzygnięcie postępowania 07.08.2013 PDF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Dostawa warzyw i owoców na okres 3 miesięcy dla SZW w Suwałkach

(SZW/NZ/2269-50/PN/2013)

Dokument

Data
zamieszczenia

Wersja
PDF
Wersja
Edytowalna
Treść ogłoszenia 23.07.2013 PDF  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 23.07.2013 PDF DOC
Formularz asortymentowo - cenowy 23.07.2013 PDF XLS
Rozstrzygnięcie postępowania 31.07.2013 PDF