Rejestracja do poradni

Rejestracja telefoniczna do poradni pod numerami telefonów:

87 5629 490

w godz. 08:00 – 14:00
87 56 29 487 Por. Diabetologiczna
87 56 29 445 Por. Ortopedyczno-urazowa
87 56 29 471 Por. Gastroenterologiczna, Por. Hematologiczna