Program Polska Białoruś Ukraina 2014-2020

Program Polska Białoruś Ukraina 2014-2020

Program Polska Białoruś Ukraina 2014-2020   W dniu 17 maja 2018r. odbyło się spotkanie delegacji reprezentującej Obwód Grodzieński pod kierownictwem Andrzeja Aleksandrowicza Striżaka – Szefa Wydziału Zdrowia Regionalnego Komitetu Wykonawczego Grodno, z Członkiem...

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych pn: Modernizacja Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska oraz Budżetu Województwa pn. Zdrowa matka i dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej nr LT-PL-1R-047

Pobierz

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych pn: Modernizacja Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska oraz Budżetu Województwa pn. Zdrowa matka i dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej nr LT-PL-1R-047

UMOWA nadzór – wzór – pobierz załącznik 1 i 2 do zapytania – Pobierz Zapytanie cenowe – Pobierz Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-...